Świadczenia wypłaca się  jedną z dwóch form płatności:

  • przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
  • wypłata gotówkowa w kasie UG Kuczbork-Osada
Harmonogram wypłat
okres zasiłkowy 2018/2019
miesiąc wypłata do dnia:
PAŹDZIERNIK 25.10.2019r.
LISTOPAD 25.11.2019r.
GRUDZIEŃ 20.12.2019r.
STYCZEŃ 24.01.2020r.
LUTY 25.02.2020r.
MARZEC 25.03.2020r.
KWIECIEŃ 24.04.2020r.
MAJ 25.05.2020r.
CZERWIEC 25.06.2020r.
LIPIEC 24.07.2020r.
SIERPIEŃ 25.08.2020r.
WRZESIEŃ 25.09.2020r.

 

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl