Punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób i rodzin w kryzysie

Jest pierwszym miejscem lokalnego specjalistycznego wsparcia w przypadku wystąpienia:

-  problemów alkoholowych

-  przemocy w rodzinie

-  narkomanii

-  trudności wychowawczych

-  problemów wychowawczych

-  przestępczości nieletnich

-  sytuacji kryzysowej

 

Porady oraz konsultacje udzielane są bezpłatnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  pokój nr 4  z zapewnieniem profesjonalizmu i dyskrecji. Spotkania odbywają się po umówieniu terminu  poprzez pracownika socjalnego lub bezpośrednio w dniach pełnienia dyżurów.

Telefon kontaktowy: (23) 657 63 92

 

W ramach punktu konsultacyjnego udzielane jest wsparcie przez następujących specjalistów:


Pedagog - socjoterapeuta – w każdy czwartek   od 8:00 do 12.30
 

 

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl