Informacja POPŻ Podprogram 2019

Z przykrością informujemy,

że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy.

POWODEM JEST UNIEWAŻNIENIE PRZEPROWADZONEGO PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA [KOWR] PRZETARGU NA DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI.

Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki.

Z TEGO WZGLĘDU KOWR BYŁ ZOBOWIĄZANY DO ANULOWANIA CAŁEGO PROCESU.

Dostawy produktów do BŻ w Ciechanowie rozpoczną się dopiero w grudniu br. lub nawet w styczniu 2020r. a co za tym idzie Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 dla mieszkańców gminy Kuczbork-Osada, rozpoczynie się w powyższych terminach.

 


© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl