Kurier Żuromiński - informacja projekt "Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada

INFORMACJE

Rada Gminy w Kuczborku-Osadzie przyjęła podczas ostatniej sesji, 11 lipca 2019r., uchwałę dotyczącą realizacji programu „Aktywna integracja w gminie Kuczbork”.

Projekt realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył odpowiedni wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o przyjęcie do realizacji projektu zakładającego integrację mieszkańców. Został on pozytywnie zaopiniowany, a realizacja przewidziana jest na dwa lata – od czerwca br. do końca maja 2021.

więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://kurierzurominski.pl/597092,INTEGRACJA-W-KUCZBORKU.html


© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl