Projekt "Aktywna integracja..." - Spotkania Grup Samopomocowych - Projekt "Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada"

    Od dnia 19 listopada br. w ramach realizowanego projektu pn. "Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada" uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w formie "Spotkań grup samopomocowych" (grup wsparca) w celu wzmocnienia umiejętności rozwiązywania problemów z którymi borykają się uczestnicy projektu.

Zainicjowane grupy wsparcia będą odbywać się regularnie na przestrzeni realizacji projektu. Uczestnikom projektu zapewniono poczęstunek.


© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl