Projekt "Aktywna integracja..." - Trening umiejętności społecznych"

    W ramach projektu "Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada" od 21 listopada br. dla uczestników i uczestniczek projektu realizowany jest dla "Trening umiejętności społecznych" ora Zajęcia rozwijąjące dla dzieci i młodzieży.

Dzięki Treningowi uczestnicy / uczestniczki projektu otrzymują wsparcie - nauczą się m. in. tego jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. W trakcie realizacji zajęć szkoleniowych uczestnicy projektu mają zapewniony catering.

Natomiast dzieci i młodzież rozwujają swoje umiejętności i zdolności plastyczne i techniczne. Skorzystają z zajęć umuzykalniających i teatralnych.


© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl