Wyjazd integracyjno-szkolenowy - Projekt "Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada"

     W dniach 16-18 listopada br. uczestnicy Projektu pn. "Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada" wzięli udział w wyjeździe integracyjno-szkoleniowym. Dzięki wyjazdowi zintegrowali się a przede wszystkim wzmocnili swoje kompetencje rodzicielskie.

   Wzięli udział w wyjeździe razem ze swoimi dziećmi w celu zwiększenia gotowości do podjęcia zatrudnienia. Dlatego program warsztatów realizowanych przez coacha dotyczył efektywnego zarządzania czasem (godzenie obowiazków domowych i delegowania zadań). W ćwiczenia również zaangażowano dzieci.

Organizacja warsztatów niewątpliwie przedłożyła się na wzrost gotowości uczestników projektu do podjęcia zatrudnienia oraz rozwijania swoich kompetencji rodzicielskich.


© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl