Struktura organizacyjna

       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

       w Kuczborku-Osadzie

 

KIEROWNIK

mgr Jadwiga Michalska
       tel. 23/6576392 w. 40  DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,WYCHOWAWCZYCH

Bożena Dymek

Paulina Pstrągowska

Tel. 23/6576392 w. 41


 

DZIAŁ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

I POSTĘPOWANIA WOBEC DŁUŻNIKÓW

ALIMENTACYJNYCH

oraz

ŚWIADCZENIA DOBRY START

 mgr Agnieszka Jarzynka

Tel. 23/6576392 w. 43


 

 DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

STARSI PRACOWNICY SOCJALNI :

mgr Maria Kalkowska

mgr Joanna Wacławska

Tel. 23/6576392 w. 42

mgr Sylwia Stańczak

Tel. 23/6576392 w. 43


 

ASYSTENT RODZINY

 mgr Edyta Gesek     OPIEKUNKI DOMOWE:

1. Katarzyna Głuszek

2. Agnieszka Rak


 

  

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl