WYPŁATA ZASIŁKÓW Z POMOCY SPOŁECZNEJ:

Zasiłki stałe - w terminie do 25-go każdego miesiąca w Kasie Urzędu Gminy  Kuczbork-Osada lub na wskazany rachunek bankowy,

Zasiłki okresowe, celowe, specjalne celowe - w terminie do 30-go każdego miesiąca w Kasie Urzędu Gminy Kuczbork-Osada

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl