Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
     Do końca kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie, osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca kwietnia 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, kawę zbożową, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, sok jabłkowy, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały i olej rzepakowy. 
      Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie, realizować będzie cykliczne działania:
1. Pracę socjalną,
2. Projekty systemowe i konkursowe,
3. Pomoc finansową,
4. Działania edukacyjne.

     O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.
     Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
     Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie objęła wsparciem żywnościowym 357 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w ramach Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie oraz spotkania integracyjne.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW W RAMACH DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-20120
PODPROGRAM POPŻ 2015

23.07.2015

Temat warsztatu:

Racjonalne odżywianie, ekologiczny i zdrowy tryb życia, poradnictwo dietetyczne na temat nie marnowania żywności

Realizacja:  Bank Żywności  w Ciechanowie

Miejsce spotkania: Sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie godz.12.00

Prowadzący: Pracownicy BŻ w Ciechanowie

27.10.2015

Temat warsztatu:

Warsztaty edukacyjne dotyczące żywienia dzieci do 3 roku życia oraz kobiet ciężarnych:  "1000 pierwszych dni dla zdrowia" Realizacja : Bank Żywności w Ciechanowie


© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl