Świadczenia wypłaca się jedną z dwóch form płatności:

  • przelew na prywatne konto wnioskodawcy wskazane przy wniosku;
  • wypłata gotówkowa w kasie UG Kuczbork-Osada

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:
 

za marzec - 23.03.2018r. 

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl