Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul. 00-513 Warszawa
ul. Nowogrodzka 1/3/5

e-mail: info@mpips.gov.pl
 

Informacja dla Obywatela w MRPiPS: 222-500-108

Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 222-500-115


FAX do Biura Ministra: 226611336

 

Godziny pracy urzędu:  poniedziałek-piątek 8.15 – 16.15

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

 22 661-12-77, 661-12,76

 

Departament Polityki  Rodzinnej

                                                                              22 529-06-60, 529-06-61

 

·         Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

ul. Czerniakowska 44

00-717 Warszawa

tel. (0-22) 695 71 00

 

·         Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Oddział Polityki Społecznej

ul. 17 Stycznia 7

06-400 Ciechanów

tel. (0-23) 671 93 47

 

·         Samorządowe Kolegium Odwoławcze

ul. Rzeczkowska 6

06-400 Ciechanów

tel. (0-23) 672 68 25

 

·         Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

ul. Al. Solidarności 7

00-090 Warszawa

            tel. (0-22) 551 77 00

 

·         Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Dereniowa 52/54

02 -776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01, fax (22) 641 15 65

 

        ·          0 801 199 990 - Ogólnopolski Telefon Zaufania

            Narkotyki - Narkomania
            Telefon oferuje: informację o sieci profesjonalnej pomocy, miniedukację, wsparcie

            psychologiczne. 
            Czynny od 16.00 do 21.00 codziennie
            Całe połączenie płatne tylko 35 gr.

 

        ·         0 800 12 02 89 - Infolinia Stowarzyszenia KARAN
            Informacja skierowująca i pomoc 
            w problemach związanych z narkotykami
            Połączenie bezpłatne, czynne od pn. do pt., w godzinach 10.00 - 17.00

 

        ·         0 801 109 696 - Infolinia Pogotowia Makowego

            Towarzystwo "Powrót z U"
            czynny codziennie od pon.-pt. 10.00-20.00, soboty 10.00-19.00

 

        ·         Centrum Praw Kobiet

            ul. Wilcza 60 m 19

00-670 Warszawa

tel. (0-22) 622 25 17

tel. zaufania (0-22) 621 35 37

 

·         Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

ul. Szczotkarska 48a

01-382 Warszawa

tel. (0-22) 666 05 59

tel. 0 800 12 00 02 - płatny pierwszy impuls, w godz. 8.00-22.00 pn-pt,

8.00-16.00 w niedzielę i święta

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

·         Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

ul. Korotyńskiego 13

02-121 Warszawa

tel. (0-22) 824 25 01

e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

 

·         Telefon Zaufania Zatrzymaj Przemoc

0 800 12 01 48

 

·         Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Jasna 6
00-013 Warszawa
tel.: (0-22) 551 60 00

 

·         Bezpłatna Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
tel.: 116 123

WAŻNE ADRESY I TELEFONY DLA DZIECI

·         Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie
ul. Olszewska 9/11
09-300 Żuromin
tel.: (0-23) 657 21 01 (w godz. 7.30-15.30)

      e-mail: ppp.zuromin@wp.pl

 

·         Sąd Rejonowy w Mławie
Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Reymonta 3

      06-500 Mława

      tel.: (0-23) 654 89 80

      tel.: (0-23) 654 89 60

      e-mail: rodzinny@mlawa.sr.gov.pl

 

·         Rzecznik Praw Dziecka

      Dziecięcy Telefon Zaufania
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
tel.: (0-22) 696 55 50

      tel.: 0 800 12 12 12 - bezpłatny, w godz. 8.15-20.00 pn.-pt.

      e-mail: rpd@brpd.gov.pl

 

·         Centrum Dziecka i Rodziny - Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa

      tel.: (0-22) 616 16 69

      e-mail: walecznych@fdn.pl

 

·         Komitet Ochrony Praw Dziecka
ul. Hoża 27A lok A
00-521 Warszawa

      tel.: (0-22) 626 94 19

      e-mail: kopd@kopd.pl

 

·         Telefon dla dzieci i młodzieży

      116 111 - bezpłatny, w godz. 12.00-20.00 pn.-pt.

 Odwiedź również strony www.116111.pl oraz www.helpline.org.pl


 

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl