Projekt "Aktywna integracja ..." - intensywne wsparcie w ramach projektu dla uczestniów projektu

      W ramach projektu "Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada" uczestnicy projektu od grudnia br otrzymują intensywne wsparcie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Korzystają z aktywnej integracji. Działa punkt wsparcia specjalistycznego, w ramch którego uczestnicy korzystają z porad specjalistów zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. Każdy dorosły uczestnik projektu ma do dyspozycji 8 godzin spotkań z wybranym specjalistą - psycholog, pedagog, prawnik.

     Każdy uczestnik otrzyma określone wsparcie zgodne z oczekiwaniami oraz wsparcie w postaci job-coachingu, doradztwa zawodowego i pośrednika pracy.

    Realizowane będą nadal Spotkania Grup Samopomocowych wraz z poczęstunkiem, dla wzmocnienia problemów z którymi borykają się uczestnicy projektu w ustalonym terminie dla każdych grup.

      W dniu 28 listopada br. uczestnicy projektu zakończyli szkolenie z zakresu "Trening kompetencji społecznych". Dzięki udziałowi w szkoleniu nabyli umiejętności z zakresu komunikacji, asertywności, umiejetności wyznaczania i realizacji celów oraz wzmocnili swoją motywację do działania.

    Dzieci i młodzież nadal otrzymują wsparcie w formie warsztatów aktywizujących (warsztaty teatralne, muzyczne, plasyczne, techniczne)


© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl