INFORMACJA 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2014-2020

 PODPROGRAM 2019

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie uprzejmie informuje, że rozpoczęcie realizacji POPŻ Podprogram 2019 opóźni się.

Dostawy produktów do BŻ w Ciechanowie rozpoczną sie dopiero w grudniu br lub nawet w styczniu 2020r. a co za tym idzie Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 dla mieszkańców gminy Kuczbork-Osada, rozpoczynie się w powyższych terminach (wydania artykułów żywnościowych).

 

W dniu 23 grudnia 2019r. będą wydawane dodatki otrzymane z Banku Żywności w Ciechanowie.

 

HARMONAGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI:

LUTY 2020

KWIECIEŃ 2020

MAJ 2020

CZERWIEC 2020

 
 

 

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl