Kuczbork-Osada, 12.11.2019 r.

 

                                                          

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Adama Mickiewicza 7b

09-310 Kuczbork-Osada

gopskuczbork@wp.pl

http://kuczbork.naszops.pl/

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 28.10.2019 rok pn. „Świadczenie usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 10 dorosłych Uczestników projektu „Aktywna integracja w gminie Kuczbork-Osada”

 

 

Do postępowania przystąpiło po 1 Wykonawcy, w zakresie każdej części:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Doświadczenie

SUMA PKT

 

W zakresie części I – świadczenie usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla 10 dorosłych Uczestników projektu

 

1.

 

Pracownia Psychotechniczna Perfekt Marta Kucińska

ul. Tadeusza Kościuszki 12,

87-600 Lipno

 

4400,00

40 pkt

2308 godzin

60,00 pkt

100

 

W zakresie części II– świadczenie usługi indywidualnego poradnictwa pedagogicznego dla 6 dorosłych Uczestników projektu

 

1.

 

Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS
ul. Wetmańskiego 10
09-300 Żuromin

 

3000,00 zł

40 pkt

260 godzin

60,00pkt

100

 

W zakresie części III – świadczenie usługi indywidualnego poradnictwa prawnego dla 2 dorosłych Uczestników projektu

 

1.

 

Kancelaria Adwokacka – Adwokat Dariusz Kujawski

ul. Szwoleżerów 126A/24 05-091 Ząbki

 

600,00 zł

40 pkt

4100 godzin

60 pkt

100

 

W zakresie części IV – prowadzenie dwóch grup samopomocowych przez psychologów dla 10 dorosłych Uczestników projektu.

 

1.

 

Pracownia Psychotechniczna Perfekt Marta Kucińska

ul. Tadeusza Kościuszki 12,

87-600 Lipno

 

3600,00 zł

40 pkt

2308 godzin

60 pkt

100

 

W zakresie części V – świadczenie usług punktu wsparcia dzieci i młodzieży dla 10 młodych Uczestników projektu

 

1.

 

Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS

ul. Wetmańskiego 10

09-300 Żuromin

 

 

24000,00zł

40 pkt

884 godzin

60 pkt

100

 

 

 

W wyniku analizy ofert realizacja zadań zostanie udzielona  wyżej wskazanym Wykonawcom. Oferta Wykonawców uzyskała zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny największą ilość punktów. Oferty są kompletne i zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Wybrani Wykonawcy spełniają wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu.

 

 

 

Zatwierdziła:

Jadwiga Michalska

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kuczborku-Osadzie

© 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie   |   Realizacja: Interefekt.pl